Polecamy

WEŹ DO RĘKI KSIĄŻKĘ…

Polecam książkę Moc milczenia, autorstwa kard. Roberta Saraha, który w rozmowie z Nicolasem Diatem podejmuje w niezwykły sposób, z prostotą, zagadnienie znaczenia ciszy w życiu każdego człowieka, a jeszcze bardziej tego, który w ciszy pragnie spotkać Boga. 

Jak pisze kard. Sarah: „Jeśli milczenie nie mieszka w człowieku i jeśli samotność nie jest stanem, w którym człowiek pozwala się kształtować, stworzenie jest pozbawione Boga. Nie ma na świecie takiego miejsca, w którym Bóg okazuje się bardziej obecny niż w sercu człowieka. Serce to prawdziwie jest mieszkaniem Boga, świątynią milczenia”.

Dodatkową rekomendacją niech będzie fakt, że przedmowę do tej książki napisał papież Benedykt XVI.

GotoTop