Instytut Dzisiaj

Instytut Przemienienia Pańskiego tworzy dzisiaj ok. 60 kobiet w wieku od 27 do 89 lat. W ciągu przeszło 70 lat naszej historii, kilkanaście z nas wróciło już do domu Ojca Niebieskiego.

Posiadamy 7 grup lokalnych, w:

Dom Wspólnoty w górach

Spotykamy się w nich raz w miesiącu. Cała wspólnota gromadzi się raz w roku na rekolekcjach. Zwykle odbywają się one w tygodniu poprzedzającym Święto Przemienienia Pańskiego (6 VIII), które jest naszym świętem patronalnym. W tym dniu składamy śluby czasowe i wieczyste.

GotoTop