Historia i dziś Instytutu

Historia Instytutu

Początki Instytutu Świeckiego Przemienienia Pańskiego sięgają okresu 20-lecia międzywojennego i wiążą się z Bractwem Pielgrzymstwa Polskiego. W czerwcu 1924 roku Maria Janowa Kleniewska, zaprosiła do Dratowa, swojego majątku na Lubelszczyźnie, członkinie zarządu Stowarzyszenia Młodych Ziemianek i przedstawiła im pomysł utworzenia Bractwa, który miał na celu duchowe odrodzenie narodu polskiego. 

Ziarno zostało rzucone, idea zaczęła kiełkować. Już rok później kilkanaście kobiet spotkało się na rekolekcjach zamkniętych, które wygłosił ks. Władysław Korniłowicz. W czasie rekolekcji Halina Dernałowicz, przewodnicząca Stowarzyszenia Młodych Ziemianek, nabrała przekonania, że aby w pełni podjąć i zrealizować misję Bractwa, powinien powstać zespół osób poświęconych całkowicie służbie Bogu w świecie. Swoim pragnieniem podzieliła się z ks. Korniłowiczem, lecz początkowo nie znalazła u niego zrozumienia. Kolejne lata były dla niej niełatwym czasem walki wewnętrznej, podczas której starała się odczytać wolę Bożą i rozeznać drogę własnego powołania.

Sytuacja zmieniła się w 1935 roku. Przybywając na zebranie zarządu Federacji Młodych w Szwajcarii, Halina, za namową ks. Korniłowicza nawiązała kontakt z ks. Karolem Journetem, któremu powiedziała o swoich pragnieniach i poszukiwaniach. Szwajcarski teolog nie tylko okazał jej pełne zrozumienie, nie tylko zapewnił, że pragnienie, które nosi, jest natchnieniem Ducha Świętego, ale obiecał konkretną pomoc.

W 1937 roku ks. Journet przybył do Polski i wygłosił rekolekcje w Dratowie dla siedmiu kobiet z Bractwa, które pragnęły poświęcić się Bogu pozostając w świecie. Tematem rekolekcji było wydarzenie Przemienienia Jezusa na Górze Tabor – Tajemnica, która stała się głównym rysem duchowości rodzącego się Instytutu. 

Dokładnie 10 lat później, w 1947 roku, ta nowa droga powołania chrześcijańskiego, łącząca konsekrację ze świeckością, została poprzez Konstytucję Provida Mater papieża Piusa XII oficjalnie zatwierdzona w Kościele. Świecki Instytut Przemienienia Pańskiego jest jednym z pierwszych świeckich instytutów życia konsekrowanego w Polsce.

Instytut dzisiaj

Posiadamy 7 grup lokalnych, w:

  • Bielsku-Białej,
  • Krakowie,
  • Lublinie,
  • Makowie Podhalańskim,
  • Nowym Sączu,
  • Nysie,
  • Warszawie.

Zasadniczo grupę tworzą członkinie, dla których te miejsca są najbliższe ze względu na miejsce zamieszkania. Raz w miesiącu w grupach odbywają się spotkania formacyjne. Cała wspólnota gromadzi się raz w roku na rekolekcjach. Zwykle odbywają się one w tygodniu poprzedzającym Święto Przemienienia Pańskiego (6 VIII), które jest naszym świętem patronalnym. W tym dniu składamy śluby czasowe i wieczyste.

GotoTop