O Nas

Nasze życie to synteza konsekracji i świeckości

0 %

-> oddania się Chrystusowi

-> życia w świecie

Naśladujemy Chrystusa, odpowiadając na Jego szczególne powołanie.

Nasza odpowiedź wyraża się przez śluby ubóstwa, czystości, posłuszeństwa i życie duchem apostolstwa.

Dzielimy swoje życie z innymi w świecie – bez różnic i bez dystansu.

W pełni oddane Chrystusowi żyjemy w 100% w świecie.

Historia

Tajemnica Przemienienia

Nasza Duchowość

Duchowość naszą kształtuje tajemnica Przemienienia Pańskiego

Przez śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa poświęcamy się Bogu zobowiązując się do 

Jest istotną cechą naszego powołania, stanowi o jego specyfice i odróżnia nas

W instytucie formacja jest sprawą niezwykle ważną. Od tego jak będziemy miały ukształtowane nasze wnętrza

Modlitwa stanowi konieczny fundament naszego apostolskiego życia konsekrowanego w świecie.

Apostolstwo rozumiemy jako postawę czynnej miłości do ludzi, wyrażającą się w

Jako osoby świeckie angażujemy się w rozmaite dziedziny działalności i bierzemy czynny udział

Nasze śluby realizujemy nieco inaczej niż ma to miejsce w przypadku zakonów, np.

INSTYTUT DZISIAJ

Posiadamy 7 grup lokalnych, w:

Zasadniczo grupę tworzą członkinie, dla których te miejsca są najbliższe ze względu na miejsce zamieszkania. Raz w miesiącu w grupach odbywają się spotkania formacyjne. Cała wspólnota gromadzi się raz w roku na rekolekcjach. Zwykle odbywają się one w tygodniu poprzedzającym Święto Przemienienia Pańskiego (6 VIII), które jest naszym świętem patronalnym. W tym dniu składamy śluby czasowe i wieczyste.

Instytut dzisiaj

Instytut Przemienienia Pańskiego tworzy dzisiaj ok. 60 kobiet w wieku od 27 do 89 lat. W ciągu przeszło 70 lat naszej historii, kilkanaście z nas wróciło już do domu Ojca Niebieskiego.

Liturgia na dziś

Świadectwa

Polecamy

Skrzynka Modlitewna

GotoTop